Augusta blev bara 28 år – en av 1800-talets alla okända kvinnor

Berättelsen om Augusta - boken lanseras i april 2020

Idag är det den internationella kvinnodagen. Mitt bidrag till den är att berätta historien om en av 1800-talets alla kvinnor. Hon är inte känd på något sätt. Hon dog 28 år gammal i tuberkulos 1855 och efterlämnade en tio månader gammal dotter. 

Men hon lämnade även sin dagbok till eftervärlden. I april publicerar jag första delen av hennes dagbok från 1847, hennes reseskildring från den Tysklandsresa hon gjorde som 19-åring. Augusta Söderholm tillhörde den första generationen turister, de som reste med tåg genom Europa.

Augusta var min syster Saras och min farmors mormor. Vi följde hennes fotspår genom Europa, klädda i samma typ av kläder. Vi ville ta reda på hur det var att resa 1847, klädda i stärkta underkjolar, snörliv och bahytter. Vi använde Augustas resedagbok som vår guidebok. 

Boken om Augustas och våra resor ligger klar och väntar nu på att Sara kommer till Sverige så att vi kan presentera den tillsammans i slutet av april.